Endringer Som Gir Spennende Karrieremuligheter

SAFH og SAK hadde tidligere egne hjemmesider på henholdsvis , senere , men disse er nå fjernet. Nettsidene for autorisasjon, utdanning og godkjenning finner du nå her på Helsedirektoratets hjemmesider. Autorisasjoner, lisenser og spesialistgodkjenninger enn Norge. Tall fra årsberetningen til SAK for 2013 på side 25 viser for eksempel at norske SAK alene fattet flere vedtak enn summen av alle tilsvarende vedtak i Sverige og Danmark til sammen. Vi lagrer ingen personlig, identifiserbar informasjon via informasjonskapsler, og informasjon om deg kan heller ikke spores via informasjonskapsler. Informasjonskapsler kan være nyttig både for oss og for deg som bruker onecall.no.

  • Under finner du informasjon om hvordan du går frem når du skal levere og når du skal trykke opp avhandlingen.
  • I slike tilfeller varsler vi deg om dette og holder deg oppdatert.
  • Diskusjonene om GDPR har i løpet av det siste halve året gått fra bevissthet til beredskap.
  • Dersom det er flere søkere enn plass på kurset vil studentene bli prioritert fra kategori 1-4.

Med Internet Explorer 7 velger du verktøyikonet og velger «Slett» under surfehistorikken. Med Firefox velger du «Innstillinger» under Verktøy-menyen og går til fanen Personvern. Du finner ut av om du er blant de heldige ved å prøve å kjøre gpedit-programmet. Det gjør du ved å skrive inn «gpedit.msc» fra kjør-boksen, som du åpner med «Windows-tast + R». Om du får feilmelding betyr det at du dessverre har en annen Windows-versjon. Når et program installeres på en PC legges det en rekke filer ”litt her og der” i forskjellige mapper og registre.

Hvor Skal Jeg Sende Søknad?

Selvsagt skal en strekke seg langt for å innfri medarbeidernes behov og ønsker, men det er et viktig ansvar å styre ferieavviklingen mot de periodene som er mest gunstig og effektivt for virksomheten. Løsningen kan være noen uker stengt, eller en inndeling som sørger for å ha kritiske funksjoner på plass gjennom hele eller viktige deler av sommermånedene. Nå skal pensjonsselskaper hente lønnsopplysninger direkte fra Skatteetaten og bruke det som grunnlag for pensjonssparingen. Juni overtar Skatteetaten også ansvaret med å føre tilsyn over ordningen. Arbeidsgiver skal få informasjon om gaver arbeidstakere eventuelt mottar fra tredjeparter og besørge at verdi av gaver som overstiger kr 5 000,- pr år rapporters som skattepliktig inntekt. Registrering av .se og .nu krever at du oppgir personnummer og land du er statsborger i.

Søknad Om Endelig Opptak Til Ph D

Leder av komiteen har ansvar for å organisere komiteens arbeid, herunder sørge for at arbeidet kommer raskt i gang og at tidsrammen for komitéarbeidet overholdes – slik det er skissert i brev til komiteen. Lederen skal bidra til å samordne komiteens innstilling om avhandlingen og avklare arbeidsdelingen mellom komitémedlemmene under disputasen (1. og 2. opponent). https://windll.com/nn/dll/khronos-group/openc Søknad om errata for retting av formelle feil o.l kan innvilges av fakultetet.

En informasjonskapsel (“cookie”) er en liten tekstfil som lagres på harddisken din når du besøker et nettsted. Statistikken fra informasjonskapsler er anonymisert, det vil si at den ikke er koblet til abonnementet ditt, eller til deg som person. En informasjonskapsel er ikke et program, og den kan heller ikke inneholde virus. Ved endring har kunden rett til å si opp avtalen med virkning fra tidspunktet endringen trer i kraft. Kunden har ansvar for enhver Bruker som benytter Kundens utstyr og de tjenestene som Kunden har adgang til ifølge abonnementsavtalen.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *